Hoppa till innehåll

Mer om mission

Set My People Free (SMPF)

Set My People Free, är ett nätverk av individer, kyrkor och organisationer som arbetar för frihet för konvertiter från islam att leva ut sin nya tro och att uppleva jämlikhet och rättvisa i sina hemländer. FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter och religionsfrihetsfrågor enligt artiklarna 18 och 19 är en utgångspunkt för organisationen som leds av Hulda Fahmi. SMPF deltar återkommande i Almedalen, manifestationer mot dödsstraff, utställningar och konferenser om religionsfrihet, samt är aktiv på sociala medier. Be för alla som är lider av effekterna av apostsi – och hädelselagar. För ytterligare information besök www.freedom2worship.org.

Sat-7 

Sat-7 producerar och sänder kristen satellit-TV över Mellanöstern och Nordafrika och når omkring 400 miljoner människor i 25 länder. Utifrån en vision om att förmedla Guds kärlek genom TV sänds program dygnet runt på arabiska, persiska och turkiska. SAT-7 jobbar mycket med att ha kontakt med sina tittare både genom sociala medier och på andra sätt. Målsättningen är att se en växande kyrka i Mellanöstern och Nordafrika, med kristna som är trygga i tron och vittnar, betjänar samhället och bidrar till dess bästa. För mer information se efk.se (sök på Sat-7).

Kina

Kyrkan i Kina har vuxit dramatiskt sedan kommunistpartiet tog makten år 1949. Kyrkan har en vision för mission till andra länder, bland annat genom ”Tillbaka till Jerusalem”. Samtidigt är övervakningen, begränsningarna och förföljelsen av kyrkan svår. Stora delar av Kina är också fortfarande onådda, inte minst där minoritetsfolken finns. Genom Ljus i Öster stödjer vi förföljda i den kinesiska kyrkan, mission bland Kinas minoritetsfolk, ledarträning och bibelskolor samt översättning och spridning av Bibeln. För mer information, se www.ljusioster.se.

Arab Baptist Theological Seminary (ABTS)

ABTS är ett teologiskt seminarium i Beirut, Libanon, som betjänar hela arabvärlden med teologisk utbildning och ledarträning. Visionen är att se Gud bli förhärligad, människor försonade och samhällen upprättas genom den kristna kyrkan i arabvärlden. Uppdraget är att betjäna församlingen i regionen och hjälpa den att förstå sitt bibliska uppdrag. Att stödja ABTS är att stödja den förföljda kyrkan; kristna i Mellanöstern lever under stort tryck från det omgivande muslimska samhället. För mer information se efk.se (sök på ABTS) och www.lsesd.org/abts/.

Give a Child a Family (GCF)

Sydafrika har många föräldralösa barn som ofta lever på gatan och utsätts för övergrepp. GCF arbetar för att utsatta barn ska få växa upp i en trygg familj. Tidigare hade organisationen ett center (Place of Restoration) som byggts upp för att ta emot utsatta barn. För närvarande håller centret på att ersättas med jourfamiljer och familjehem. GCF försöker alltid återknyta barnet till sin biologiska familj. De arbetar också förebyggande genom utbildning av personal i kommunal verksamhet och lokala församlingar. Arbetet leds av Monica Woodhouse.  https://efk.se/varlden/hitta-projekt/afrika/sydafrika/give-a-child-a-family-ger-barn-en-ny-framtid.html 

Missionsstipendium

I missionsbudgeten finns en post avsatt till stöd för församlingsmedlemmar som vill åka på missionsresor. Det kan till exempel vara en teamresa med någon missionsorganisation eller en period av missionsinriktat volontärarbete. Företräde ges personer med större ekonomiska behov, exempelvis studenter och pensionärer. Ansök så snart du vet att du ska resa till Ingemar Nilsson på n.ingemar1@gmail.com. Ansökan ska helst lämnas under februari eller mars inför resor under sommaren. När du kommer tillbaka ska du på något sätt rapportera om din resa, gärna genom att hålla ett seminarium eller skriva något. Det kan också ske i form av en video mm.